Projektet ”Ledarskap och entreprenörskap i Småland (LEIS)”, skapar nya kunskaper och insikter om ledarskapets och entreprenörskapets betydelse för innovation. Syftet är att stärka regioner i Småland som innovativa, nyttoskapande och växande, kopplat till Agenda 2030. Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH) ingår i projektet och det omfattar en budget om 26,5 miljoner kronor.

Experiment för innovation av entreprenöriellt ledarskap

En ofta förbisedd källa till förnyelse och kunskap är hur innovation av småländskt ledarskapet och entreprenörskap uppstår. Detta kommer att utforskas tillsammans med små och medelstora företag i Småland, vilka är målgrupp för projektets aktiviteter. Vi samlar ledarna kring teman där vi tillsammans experimenterar med deras utmaningar som utgångspunkt. Metoden följer tidigare erfarenheter om hur man framgångsrikt kan arbeta i en småländsk kontext, där praktiska och enkla angreppssätt leder till förändring.

Så bygger vi kunskap

Det finns ett stort behov av fortsatt stöd för ledare och entreprenörer i ett förändringsarbete som sällan är enkelt för den enskilde, något som blivit särskilt påtagligt i samband med COVID-19. Projektet har snabbt anpassat sig till Det nya normala där alla projektaktiviteter bedrivs på digitala plattformar. Det ger en unik möjlighet att tillsammans utforska och samla kunskap om det som sker - i realtid. Vi vet inte idag vad vi kommer göra i framtiden. Men vi vet att det vi gör nu gör skillnad i hur det nya normala småländska landskapet förstås.

Samarbete med Linnéuniversitetet

Projektet finansieras av Familjen Kamprads stiftelse, Region Kronoberg, Region Kalmar län, Linnéuniversitetet, Tekniska Högskolan vid Jönköping University samt Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Tillväxtverket.

I projektet ingår också Juniorledarskapsakademin vid Linnéuniversitetet som riktar sig till ledarskapsintresserade studenter i ett samarbete med Ung Företagsamhet i Kalmar och Kronoberg. Mer information ligger på Linnéuniversitetets hemsida och Ledarkunskap.se, som är den större satsningens samlade digitala arena.

Du som är intresserad av vårt fokus i projektet vid Tekniska Högskolan, Jönköping University är varmt välkommen att kontakta oss för dialog om potentiella samarbeten. Vi finns såklart även på Vertikals (vertikals.se) för senaste uppdateringar från projektets forskningsresultat och utveckling.

Kontaktpersoner

Joakim Netz

Karin Havemose

Logotyper: Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Kronoberg, Region Kalmar Län, Jönköping University, Linnéuniversitetet, Tillväxtverket