Presentationer

Valbara seminarier 1

Vi gör det tillsammans (1:1)

Vi redovisar hur viktigt det har varit med den kollektiva tanken bakom den kompetensutveckling som vi genomfört under de senaste fyra åren. Den kollektiva tanken i kombination med forskning i egen praktik är en viktig framgångsfaktor för oss. Vi ger konkreta exempel på hur vår undervisning har förändrats under projektets gång.

Adnan Herco, Erica Karlsson och Lina Sjöblom lärare i årskurs F – 6, Jönköpings kommun

Med video som verktyg (1:2)

Om att använda sig av videofilmning med stimulated recall som metod vid elevers bokdiskussioner.
Under seminariet behandlas bland annat följande teman:

 • Metoden
 • Etiska aspekter
 • Elevernas delaktighet
 • Bedömning/måluppfyllelse

Ann Bergkvist lärare i årskurs 7-9, Jönköpings kommun

Elevers delaktighet i undervisningen på väg mot en högre måluppfyllelse (1:3)

Under seminariet redovisas konkreta exempel på hur vi förändrat vår undervisning som resultat av studier i egen praktik. Hur delaktighet och samlärande kan leda till högre måluppfyllelse och de förutsättningar behövs.

Karin Isaksson och Therese Kaindl lärare i årskurs 7-9, Jönköpings kommun

Vetenskap i klassrummet – funkar det?
En lärares erfarenhet av forskning i egen praktik (1:4)

Är det möjligt för lärare att lyfta elevers kunskapsutveckling genom att på ett systematiskt sätt granska den egna undervisningspraktiken? Mina elevers resultat de senaste åren har förbättrats väsentligt – högre meritvärde, större andel med höga betyg, färre med underkänt betyg. Jag vill gärna tro att dessa framgångar hänger samman med en ökande grad av systematisk granskning av den egna praktiken, som de senaste åren dessutom intensifierats genom träning i aktionsforskning – d.v.s. forskning i egen praktik. Jag kommer att visa hur mina resultat utvecklats parallellt med min förändrade undervisning. Men jag kommer också att föra ett resonemang kring den relativa betydelsen av aktionsforskning kontra andra aspekter av betydelse för denna utveckling. Vidare kommer jag att redogöra för min högst personliga erfarenhet av hur jag upplevt resan från ”lärare” till ”forskande lärare”.

Kjell Wahlström lärare i årskurs 7-9, Ängelholms kommun

I teorin låter det ju bra – men hur gör man i praktiken? (1:5)

Vi ska belysa hur vi arbetar med att implementera forskningen i vår praktik utifrån tre perspektiv.

 • Att omsätta förvaltningschefens krav på en bättre skola
 • Omsätta aktuell forskningslitteratur till undervisning
 • Studera metoder för att forska i egen praktik

Vi kommer att utgå från våra erfarenheter kring att skapa en skola på vetenskaplig grund och vad det inneburit för oss som skola och lärare.

Frida Wiren och Rebecca Johansson, lärare i årskurs 7-9, Ängelholms kommun

Professionsutvecklande grupphandledning (1:6)

Vi har studerat pedagogers erfarenheter av den handledning som de deltar i samband med kompetensutveckling. Genom kvalitativa intervjuer med elva pedagoger undersökte vi vad pedagogerna upplevde att handledningen kan bidra till utveckling av den egna professionen. Studien visar bland annat en paradox som inte framkommit i tidigare forskning: "Handledningens paradox".

Anna Holmberg och Christina Almqvist, lärare i årskurs 7-9, Karlskrona kommun

Det flippade klassrummet – hur uppfattas det av eleverna? (1:7)

Vi berättar om vår klassrumsforskning kring hur elever uppfattar hur undervisningen och kommunikationen i ett flippat klassrum förändras. Vi redogör för vilka svårigheter vi stött på under vårt arbete, vilken nytta vi kommer att ha av vår studie och hur vi delger våra kolleger vårt resultat. Vi kommer även att redovisa vilka resultat vi sett i vår studie.

Inger Lewin och Jennie Gustafsson, lärare årskurs 6-9, Karlskrona kommun

Valbara seminarier 2

Fördjupning av förmiddagens föreläsning av  professor Okhwa Lee om skolan i Sydkorea. (2:1)

Fördjupning av förmiddagens föreläsning av  professor Frederick Leung om skolan i Hong Kong, (2:2)

Fördjupning av förmiddagens föreläsning av  professor Ference Marton om den svenska skolan i förhållande till skolorna i Kina. (2:3)

Vetenskaplig grund som grund för ökad måluppfyllelse. (2:4)

Professor Tomas Kroksmark, Högskolan för lärande och kommunikation,  Jönköping

Hur samverkar kommun och högskola om en skola på vetenskaplig grund – med full måluppfyllelse. (2:5)

Utbildningschef Stefan Engberg, Högskolan för lärande och kommunikation,  Jönköping

Ledarskap och kompetensutveckling i en top-down-organisation. När en skola ska förvandla politiska beslut till en gemensam grund för utveckling. (2:6)

När en skola ska förvandla politiska beslut till en gemensam grund för utveckling.

Rektor Lotta Johansson, Ribbaskolan, Jönköpings kommun

Skol- och kompetensutveckling i skolan från ett förvaltningsperspektiv. Hur motiveras rektorer och lärare att öka kvaliteten i en enskild skola. (2:7)

Är förändringen önskvärd? Vad händer efter att nämnden tagit inriktningsbeslutet att en enhet ska bli en Modellskola? Hur omsätts ett politiskt beslut till ett genomförande? Hur tar en kommun hand om lärdomar från en Modellskola? Kan en vetenskaplig ledare, lektorer och med-forskande lärare i samarbete med högskola och universitet vara den organisation som krävs på kommunbasis? Vilket innehåll och vilka handlingar blir i så fall centrala i en sådan organisation?

Skolchef Tony Mufic, Ängelholms kommun

Skol- och kompetensutveckling i skolan från ett förvaltningsperspektiv. Hur motivera rektorer och lärare att öka kvaliteten i en hel kommun. (2:8)

Skolchef Mats Dahl, Karlskrona kommun

Valbara seminarier 3

Vi gör det tillsammans (3:1)

Vi redovisar hur viktigt det har varit med den kollektiva tanken bakom den kompetensutveckling som vi genomfört under de senaste fyra åren. Den kollektiva tanken i kombination med forskning i egen praktik är en viktig framgångsfaktor för oss. Vi ger konkreta exempel på hur vår undervisning har förändrats under projektets gång.

Adnan Herco, Erica Karlsson och Lina Sjöblom lärare i årskurs F – 6, Jönköpings kommun

Med video som verktyg (3:2)

Om att använda sig av videofilmning med stimulated recall som metod vid elevers bokdiskussioner.
Under seminariet behandlas bland annat följande teman:

 • Metoden
 • Etiska aspekter
 • Elevernas delaktighet
 • Bedömning/måluppfyllelse

Ann Bergkvist lärare i årskurs 7-9, Jönköpings kommun

Elevers delaktighet i undervisningen på väg mot en högre måluppfyllelse (3:3)

Under seminariet redovisas konkreta exempel på hur vi förändrat vår undervisning som resultat av studier i egen praktik. Hur delaktighet och samlärande kan leda till högre måluppfyllelse och de förutsättningar behövs.

Karin Isaksson och Therese Kaindl lärare i årskurs 7-9, Jönköpings kommun

Vetenskap i klassrummet – funkar det?
En lärares erfarenhet av forskning i egen praktik (3:4)

Är det möjligt för lärare att lyfta elevers kunskapsutveckling genom att på ett systematiskt sätt granska den egna undervisningspraktiken? Mina elevers resultat de senaste åren har förbättrats väsentligt – högre meritvärde, större andel med höga betyg, färre med underkänt betyg. Jag vill gärna tro att dessa framgångar hänger samman med en ökande grad av systematisk granskning av den egna praktiken, som de senaste åren dessutom intensifierats genom träning i aktionsforskning – d.v.s. forskning i egen praktik. Jag kommer att visa hur mina resultat utvecklats parallellt med min förändrade undervisning. Men jag kommer också att föra ett resonemang kring den relativa betydelsen av aktionsforskning kontra andra aspekter av betydelse för denna utveckling. Vidare kommer jag att redogöra för min högst personliga erfarenhet av hur jag upplevt resan från ”lärare” till ”forskande lärare”.

Kjell Wahlström lärare i årskurs 7-9, Ängelholms kommun

I teorin låter det ju bra – men hur gör man i praktiken? (3:5)

Vi ska belysa hur vi arbetar med att implementera forskningen i vår praktik utifrån tre perspektiv.

 • Att omsätta förvaltningschefens krav på en bättre skola
 • Omsätta aktuell forskningslitteratur till undervisning
 • Studera metoder för att forska i egen praktik

Vi kommer att utgå från våra erfarenheter kring att skapa en skola på vetenskaplig grund och vad det inneburit för oss som skola och lärare.

Frida Wiren och Rebecca Johansson, lärare i årskurs 7-9, Ängelholms kommun

Professionsutvecklande grupphandledning (3:6)

Vi har studerat pedagogers erfarenheter av den handledning som de deltar i samband med kompetensutveckling. Genom kvalitativa intervjuer med elva pedagoger undersökte vi vad pedagogerna upplevde att handledningen kan bidra till utveckling av den egna professionen. Studien visar bland annat en paradox som inte framkommit i tidigare forskning: "Handledningens paradox".

Anna Holmberg och Christina Almqvist, lärare i årskurs 7-9, Karlskrona kommun

Det flippade klassrummet – hur uppfattas det av eleverna? (3:7)

Vi berättar om vår klassrumsforskning kring hur elever uppfattar hur undervisningen och kommunikationen i ett flippat klassrum förändras. Vi redogör för vilka svårigheter vi stött på under vårt arbete, vilken nytta vi kommer att ha av vår studie och hur vi delger våra kolleger vårt resultat. Vi kommer även att redovisa vilka resultat vi sett i vår studie.

Inger Lewin och Jennie Gustafsson, lärare årskurs 6-9, Karlskrona kommun

Valbara seminarier 4

Fördjupning av förmiddagens föreläsning av professor Sing Kong om skolan i Singapore (4:1)

Fördjupning av förmiddagens föreläsning av professor emeritus Pertti Kansanen om skolan i Finland (4:2)

Att vända ett uppifrån-beslutat projekt till skolutveckling inifrån där lärare gör undersökningar i egen praktik (4:3)

Fil dr Anki Wennergren, Högskolan i Halmstad

Förhållandet mellan forskare och rektorer & lärare i en skola på vetenskaplig grund (4:4)

Fil dr Mikael Segolsson, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping 

Tidigare erfarenheter i en ny skola (4:5)

Så tar man med sig kunskaper om en skola på vetenskaplig grund till en ny skola!

Rektor Christine Lund och utvecklingsledare Lars Johannesson, Stadsgårdsskolan, Jönköping 

Erfarenheter av en skola på vetenskaplig grund – en kritisk betraktelse (4:6)

Utvecklingsledare och f.d. rektor Anders Nilsson, Nässjö kommun

För en skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet- tre exempel från forskningsmiljön Skolnära forskning (4:7)

Professor Elsie Anderberg, doktorand Pernilla Mårtensson, doktorand Pia Åman och fil dr Karin Rehnblad, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping

En skola på vetenskaplig grund – gränsöverskridande mellan akademi, lärarutbildning och skolpraktik (4:8)

VD och adjungerad professor Stephan Rapp, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping

Sidan uppdaterad 2015-08-05

Näringsliv och samhälle
Sidan uppdaterad 2014-06-23
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information kaka