Välkommen till en internationell konferens om en skola på vetenskaplig grund med forskande lärare. Den bästa skolan.

Enligt den senaste PISA-undersökningen är det fem länder i Sydostasien som ligger bland de allra bästa: Hong Kong (Kina), Shanghai (Kina), Singapore, Sydkorea och Japan.

  • Vad gör de för att bli bäst i världen?
  • Kan vi lära något av de som är bäst i världen?
  • Vill vi lära något av de som är bäst i världen?

Hur kan det komma sig att Finland, som tidigare var bland de främsta, nu tappar i kvalitet? Hur ser svenska forskare på den svenska skolans förhållande till de bästa i PISA-undersökningarna?

Inbjudna huvudtalare kommer bland annat ifrån Hong Kong, Sydkorea, Singapore, Finland och Sverige.

Vid den här konferensen kan du lyssna till hur de själva beskriver respektive lands skolframgångar och hur de ser på utvecklingen av skolan i Sverige. Du kan också lyssna till hur några av våra egna främsta forskare och analytiker ser på de här frågorna och du kan lära dig av hur några skolor i Sverige arbetar på vetenskaplig grund och berövad erfarenhet med goda resultat och hög måluppfyllelse som följd.

Var?
Högskolan för lärande och kommunikation vid Högskolan i Jönköping
När?
22-23 oktober 2014

Vem är inbjuden?
Skolchefer och skolpolitiker från samtliga kommuner i Sverige (max 4 från varje kommun)
Avgift
3.900 kronor (exklusive moms) per person