Förtjänsttecknet delades ut i samband med högskolans årliga vårfirande.

Mottagare är Anita Helmbring och Per Risberg som får utmärkelsen med motiveringarna:

Anita Helmbring får priset bl.a. för att "hon har visat prov på mycket gott omdöme och har kompetens inom ett brett spektrum av frågor. Genom att lojalt ta på sig viktiga ledningsuppgifter har hon på ett förtjänstfullt sätt skapat kontinuitet och stabilitet för Hälsohögskolan och dess personal."

Per Risberg får priset bl.a. för att "med entusiasm och entreprenörsanda samlat lokala, regionala och nationella krafter inom offentlig sektor och näringsliv till stöd för skapandet av Stiftelsen Högskolan i Jönköping."
 
Kommitté för 2006 Rektor Thomas Andersson (sammankallande) Informationsansvarig Studentkåren Emma Gustavsson Vice ordförande Stiftelsestyrelsen Lars Isaksson.