Förtjänsttecknet delades ut fredagen 27 april i samband med högskolans årliga vårfirande.

Mottagare är Jörgen Birgersson och Margareta Siöö som får utmärkelsen med motiveringarna:

Jörgen Birgersson är en kreativ eldsjäl med stor pedagogisk förmåga som gjort många högst uppskattade bidrag, inte minst till högskolans framgångar inom den tekniska utbildningen. Under Jörgens ledning har fadderföretagsverksamheten utvecklats till en naturlig och central del av utbildningen. Umgänget mellan högskolan och regionens näringsliv har fått starka vitsord i många utvärderingar, gett genomslag i olika rankinglistor och stärkt rekryteringen av studenter. Med lågmäld framtoning men med stor auktoritet har Jörgen Birgersson i många sammanhang, på ett högst förtjänstfullt sätt, klargjort sammanhangen, stakat ut vägen framåt, och till olika människor kunnat kommunicera innebörden och möjligheterna i skilda satsningar.

I egenskap av mångårig ordförande för högskolans Antagnings- och examensnämnd, med starkt engagemang och lojalitet, har Margareta Siöö utvecklat stiftelsehögskolans regelverk för antagning och examination av högskolans studenter. Hon har i sin funktion arbetat kraftfullt för att upprätthålla och tolka tillämpningen av de regelverk som i den statliga högskolevärlden är starkt författningsstyrda. Under årens lopp har flera svåra avvägningar måst göras i kombinationen av hur regelverket skall följas och anpassningsbarhet skapas till stiftelsehögskolans frihetsgrader. I detta arbete har Margareta utvecklat stor kunskap om frågornas korrekta hantering inom högskolan samtidigt som hon bidragit med förslag till kreativa lösningar.