Förtjänsttecknet delades ut onsdagen 30 april i samband med högskolans årliga vårfirande.

Mottagare är Åke E. Andersson och Inger Melin som får utmärkelsen med motiveringarna:

Åke E. Andersson tilldelas Högskolan i Jönköpings förtjänsttecken 2008. År 1988, då Åke E. Andersson var chef för Sekretariatet för framtidsstudier i Stockholm, inbjöds han av dåvarande landshövding Gösta Gunnarsson till Jönköping för att diskutera utvecklingsfrågor. Vintern 1990 överlämnade han rapporten Regional vitalisering — en analys för Jönköpings län i vilken det viktigaste förslaget var en satsning på en internationellt orienterad handelshögskola av högsta klass i Jönköping. Därtill har Åke E. Andersson som forskare lämnat viktiga bidrag till etableringen av regional ekonomi som ett av de stora styrkeområdena i forskningen vid Internationella Handelshögskolan.

Inger Melin tilldelas Högskolan i Jönköpings förtjänsttecken 2008. Inger Melin belönas på detta sätt för sin enastående förmåga att i sitt ledarskap kunna systematisera och förenkla det löpande biblioteksarbetet och på så sätt frigöra krafter för utvecklingsarbete. Kvaliteten i verksamheten förbättras kontinuerligt genom fortlöpande dialoger med användarna, brukarundersökningar, tidsserier av relevanta mätetal samt nyckeltal för benchmarking. Resultaten är en ständigt växande nationell och internationell efterfrågan på bibliotekets tjänster och år 2005 utnämndes Högskolebiblioteket i Jönköping till Årets bibliotek. I juryns motivering står att läsa: Högskolebiblioteket i Jönköping är besjälat av en stark entreprenörsanda. Biblioteket arbetar kreativt och genomtänkt med såväl vardagliga uppgifter som olika utvecklande projekt.