Förtjänsttecknet delades ut onsdagen 30 april i samband med högskolans årliga vårfirande.

Clas Wahlbin tilldelas Högskolans i Jönköping förtjänsttecken 2009. Under sina tio år som rektor för den då nybildade stiftelsehögskolan utvecklade och etablerade Clas Wahlbin Högskolan i Jönköping till en tydlig och uppskattad akademisk aktör. Han bidrog starkt till att högskolan blev en betydelsefull spelare på den nationella högskolearenan och till att högskolan som enda högskola i landet erhöll forskarutbildningsrättigheter inom humaniora-samhällsvetenskap. Clas Wahlbin stöttade även på allehanda sätt studenternas entreprenöriella drivkraft och deras arbete i att utveckla det som blev Science Park i Jönköping.

John Ahlnér tilldelas Högskolans i Jönköping förtjänsttecken 2009. Sedan starten av Ingenjörshögskolan 1994 har John Ahlnér bedrivit ett engagerat och kreativt marknadsföringsarbete. Han har som marknadsföringsansvarig i högsta grad bidragit till det stora studentintresse som Tekniska Högskolans (JTH) och tidigare Ingenjörshögskolans grundutbildning rönt. JTH har klättrat från den undre halvan av ingenjörsutbildare i landet till en placering direkt efter de fram till 1960-talet etablerade tekniska högskolorna. John Ahlnér har även ett stort kunnande i högskolans regelverk, vilket har kommit till nytta både inom JTH och centralt genom hans mångåriga arbete i högskolans tidigare Antagnings- och examensnämnd.