Förtjänsttecknet delades ut fredag 29 april i samband med högskolans årliga vårfirande.

Roy Holmberg tilldelas Högskolan i Jönköpings förtjänsttecken 2011.

När Roy Holmberg tillträdde som vd 1994 vid dåvarande Ingenjörshögskolan fanns där knappt 500 helårsstudenter. När han avgick som vd 2007 vid Tekniska Högskolan (JTH) hade antalet ökat till drygt 1 800. Under samma tid hade forskningsbudgeten ökat från 1 mnkr till 59 mnkr.

Med sin erfarenhet från länets industri har Holmberg haft lätt att fästa kommunernas och det regionala näringslivets intresse för att samarbeta med JTH. Han har vid sidan av sitt vd-skap varit projektledare för JTH-projektet som gått ut på att uppgradera Ingenjörshögskolan till en teknisk högskola med väl utbyggd grundutbildning, forskning och egen forskarutbildning.

År 2006 hade JTH-projektet nått så långt att man kunde fatta beslut om att Ingenjörshögskolan skulle byta namn till Tekniska Högskolan fr.o.m. 1 januari 2007.

År 2010 beviljade regeringen JTH genom Högskolan i Jönköping rätten att utfärda examen på forskarnivå inom examensområdet Industriell produktframtagning.