Charlie Karlsson och Anita Hansbo

I samband med högskolans traditionella vårfirande måndag 30 april delades högskolans förtjänsttecken ut för tionde gången. Årets mottagare är professor Charlie Karlsson.

Förtjänsttecknet ges till personer som gjort insatser av vikt för Högskolan i Jönköping.

Charlie Karlsson tilldelas Högskolan i Jönköpings förtjänsttecken 2012 med motiveringen:

"Charlie Karlsson var innovatören bakom tillkomsten av Internationella Handelshögskolan och i och med det också den som hade en avgörande roll för tillkomsten av Högskolan i Jönköping som helhet.

Charlie Karlsson är en framgångsrik professor i nationalekonomi och har varit drivande såväl i grundutbildning som forskarutbildning samt i vetenskapssamhället internationellt via publikationer med mera.

Charlie Karlsson har varit en förgrundsgestalt då det gäller vetenskapliga och andra konferenser som lagts i Jönköping och på det sätter på ett förtjänstfullt sätt bidragit till att sätta Jönköping på kartan."