I samband med  vårfirandet på Högskolan i Jönköping onsdagen 30 april delades högskolans förtjänsttecken ut.

Eva Ronström, stolt mottagare av 2014 års förtjänsttecken, tillsammans med rektor Anita Hansbo. (Börje Johansson befann sig utomlands vid utdelningstillfället). Foto: Denise Permerud.

Förtjänsttecknet ges till personer som gjort insatser av stor vikt för högskolan. 2014 års mottagare är Eva Ronström och professor Börje Johansson.

Motiveringarna lyder:

Eva Ronström har som handläggare på rektors kansli byggt upp och systematisk arbetat med Högskolan i Jönköpings övergripande kvalitetssystem. Hennes kompetens inom ämnet högskolekvalitet tillsammans med långtgående insatser för kvalitetssäkring av högskolans examina har stärkt högskolans position som lärosäte och starkt bidragit till att Högskolan i Jönköping har kommit väl ut i UK-ämbetets granskning.

Börje Johansson har sedan Internationella Handelshögskolan (JIBS) startade 1995 lett den nationalekonomiska sektionen på ett mycket framgångsrikt sätt. Inom det breda forskningsfältet regionalekonomi har nationalekonomi vid JIBS utvecklats till en nationellt och internationellt uppmärksammad miljö. Professor Börje Johanssons insatser som forskare har också uppmärksammats internationellt på många olika sätt.