Nationalekonom vinner pris

Kristina Nyström, som år 2006 disputerade vid Internationella Handelshögskolan, får 2009 års FSF-NUTEK-pris till ung svensk forskare inom entreprenörskapsfältet. Läs NUTEKs pressrelease.

Kristina Nyström, verksam vid Kungliga Tekniska Högskolan och Ratioinstitutet i Stockholm, får 2009 års FSF-NUTEK-pris. Priset är på 50 000 kronor och delas årligen ut till en ung svensk forskare för att uppmuntra svensk forskning inom entreprenörskapsfältet. Kristina Nyström disputerade i nationalekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping 2006 med en avhandling om näringslivsdynamik, med fokus på start och nedläggning av företag i.

Kristina Nyström, verksam vid Kungliga Tekniska Högskolan och Ratioinstitutet i Stockholm, får 2009 års FSF-NUTEK-pris. Priset är på 50 000 kronor och delas årligen ut till en ung svensk forskare för att uppmuntra svensk forskning inom entreprenörskapsfältet.

Kristina Nyström disputerade i nationalekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping 2006 med en avhandling om näringslivsdynamik, med fokus på start och nedläggning av företag i densvenska ekonomin. Sedan 2007 är hon biträdande lektor i nationalekonomi vid KTH och även knuten till Ratioinstitutet.

Kristina Nyström får det prestigefyllda priset för sin forskning om näringslivsdynamik. Ett viktigt fynd i hennes forskning är att företag startar och överlever enligt samma grundläggande mönster i olika delar av landet. Samtidigt går det att skönja skillnader mellan näringslivsstrukturer i olika regioner.

- Kristina Nyström visar i sin forskning att kopplingen till utbildning och den geografiska närheten till kunskap är viktiga faktorer för vår förståelse av entreprenörskapets anatomi, säger professor Magnus Henrekson, ordförande i priskommittén.

FSF-NUTEK-Priset delas ut vid FSF:s Småföretagsdagar i Örebro i dag, onsdag den 28 januari.

Ytterligare information:
Mikael Jorstig, projektledare Forum för småföretagsforskning, FSF,
070-226 00 50
mikael.jorstig@fsf.se

www.fsf.se/forskning/fsf-nutekpriset
www.nutek.se

2009-01-28