Välbesökt Next Step

Företag och studenter möttes i JIBS entré för att knyta kontakter och lära sig mer om varandra. Årets Next Step var välbesökt och både utställare och besökare verkade nöjda.

Förutom mässa och möjlighet till fördjupade kontaktsamtal bjöds det på intressanta föreläsningar, underhållning och fika.

Här är några röster ur vimlet:
-  Vi har goda erfarenheter av studenter från JIBS som vi anställt, så nu ville vi besöka skolan och se om vi kan hitta kandidater till våra traineeprogram. (Jette Gustafsson, IBM)

- JIBS har en väldig mångfald, vilket passar IKEA bra. Arrangemanget känns seriöst, här är en bra mix av olika företag och det praktiska har fungerat jättebra. (Louise Bringfeldt, IKEA)

-  Det här är en bra mässa, med många bra företag. Själv är jag här för att undersöka möjligheterna till examensarbete. (Christian Thylander, masterstudent)

- Många från JTH går hit för att titta på företagen som presenterar sig. Även om de flesta söker ekonomifolk är det intressant att få information om olika företag. (Matilda Wall, JTH)

2009-02-18