Charlotta Mellander i Vetenskapslandet

Forskaren Charlotta Mellander berättade om sin forskning i Kunskapskanalen lördagen den 21 februari.

Kan homosexuella påverka tillväxt? Ja, det kan de, åtminstone indirekt, menar Charlotta Mellander.

Mängden homosexuella i en region signalerar öppenhet, vilket lockar till sig kreativa människor. Detta lockar i sin tur företag och bidrar till regionens tillväxt.

2009-02-19