JIBS skriver MOU i Bahrain

Ett "memorandum of understanding" (MOU)* för att leda utvecklingen och etableringen av The European Entrepreneurship University som ska förläggas till Education City, Bahrain.

Med 180 miljoner Euro räknar investerarna med att utveckla en mötesplats i The Education City i Bahrain bestående av entreprenörer, aktieägare, representanter från den akademiska världen och affärsvärlden. Fokus ligger på The European Entrepreneurship University som ska utveckla entreprenörsmedvetenhet hos studenter inom ekonomi, informations- och kommunikationsteknologi och teknik samt bygga upp en forskningsverksamhet för att ytterligare stimulera företagsdynamiken i regionen och tillhandahålla tjänster till teknikföretag och finansiella tjänsteföretag.

Omar Al Mannai, VD för Education City säger: “Fokuset på innovation och entreprenörskap kommer att skapa ett nav för teknologi och företagstjänster i regionen. Universitetet kommer att locka till sig teknik- och affärssektorn och bidra till vårt innovationsekosystem för hållbar tillväxt. Bahrain, med sitt öppna samhälle och sin strategiska placering i Gulfområdet, är idealiskt för genomförandet av den här nya utvecklingsmodellen. Vi ser JIBS och deras partnergrupp av ledande europeiska universitet som den perfekta samarbetspartnern för oss och vi ser fram emot att förverkliga de här ambitiösa planerna tillsammans.

"Rektorn för Högskolan i Jönköping, professor Thomas Andersson, välkomnar initiativet. "Det är rätt tid för Europa och Persiska Gulfen att bredda och fördjupa samarbetet inom utbildning, forskning och innovation, vilket är livsviktigt för långsiktigt välstånd och för att hjälpa oss att identifiera nya möjligheter för att ta oss ur de nuvarande problemen som världsekonomin står inför."

Professor Niclas Adler, VD för Internationella Handelshögskolan, fortsätter: “För oss representerar det här en spännande möjlighet att komma närmare den entreprenöriella utvecklingen i den här mycket viktiga regionen. Vi ser uppstarten av The European Entrepreneurship University som en viktig fortsättning på våra tidigare erfarenheter av att utveckla universitetsaktiviteter till resurser för samhälls- och ekonomisk utveckling. De europeiska partneruniversitet som är engagerade i det här projektet kommer att tjäna som en resurs både för förverkligandet av projektet och för att undersöka ytterligare möjligheter i regionen."

Under 2009 kommer några inledande seminarier och chefsutbildningar att äga rum. De första studieprogrammen på heltid kommer att starta hösten 2010 och ambitionen är att ha 1 600 studenter på plats till 2013. Professor Ramon Wyss från JIBS kommer att leda The European Entrepreneurship University från och med 1 mars.

* Ett MOU är ett dokument som ger ramar för ett kommande samarbete utan att i detalj reglera villkoren för samarbetet.

2009-02-26