Nystart för näringslivsrådet

Internationella Handelshögskolans näringslivsråd består av medlemmar från internationella företag, offentliga institutioner och media från sex olika länder.

Gruppen är en viktig resurs när det gäller att stötta skolans ambition att bli en internationellt ledande handelshögskola i Sverige.

Bland de nya medlemmarna i rådet märks till exempel Christer Gardell, grundare av Cevian Capital, Richard Hobert, regissör, och Ulf Spendrup, vice VD för Spendrups Bryggeri. Sedan tidigare sitter bland andra Meg Tivéus, ledamot i Swedish Match styrelse och Lars-Åke Lagrell, förbundsordförande i Svenska Fotbollsförbundet, med i gruppen.

Näringslivsrådet ska bland annat hjälpa Internationella Handelshögskolan att se till att kandidat- och magisterprogram möter arbetsmarknadens behov. Det ska också bidra till att särskilja Internationella Handelshögskolan från andra högskolor, i enlighet med dess vision och strategi. Dessutom ska rådet stärka skolans ambition att påverka och forma samhället både nationellt och internationellt.

Det första mötet äger rum i Jönköping den 2-3 mars, och sedan kommer gruppen att träffas två gånger per år för att ta upp viktiga frågor för Internationella Handelshögskolans fortsatta utveckling.

Ledamöter från och med våren 2009:
Sultan Bahabri, Ebram Investments
Mohamed Baka, Emirates Center of Entrepreneurship
Bengt Braun, Bonnier
Tommie Cau, Universum
Martin Curley, Intel
Gunvor Engström, Landshövding
Michael Freudenthal, IQube
Christer Gardell, Cevian Capital
Emma Heimonen, Bwin
Richard Hobert, Director
Annie Johansson, Centerpartiet
Paris Kokorotsikos, Euroconsultants
Lars-Åke Lagrell, Fotbollsförbundet
Louise Linder, Prästbyrån AB
Camilla Ljunggren, SIFE
Zia Mohiuddin, Panasian Group of Companies
Anna-Stina Nordmark Nilsson, Företagarna
Ulf Spendrup, Spendrups AB
Johan Staël von Holstein, IQube
Meg Tivéus, Swedish Match
Ulf Wickbom, Ulf Wickbom Media AB

2009-02-27