Två stipendier till Daniel Wiberg

Daniel Wiberg, doktor i nationalekonomi på Internationella Handelshögskolan, har på kort tid fått två prestigefulla stipendier för sin forskning, och kommer tillsammans med doktoranden Andreas Högberg att resa till National Sun Yat-sen University i Taiwan.

I slutet av 2008 tilldelades Daniel Wiberg ett stipendie från Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser för sin postdoktorala forskning om effekten av institutionellt ägande på den svenska kaptialmarknaden.

Nyligen beviljades ytterligare ett stipendium, denna gång från Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, STINT. Detta stipendium ska användas av Wiberg och medföljande doktorand Anderas Högberg för en månads forskning vid Sun Yat-sen University i Taiwan. Universitetet är ett av Taiwans mest välrenommerade, och syftet med resan är att ta del av den forskning som bedrivs där och utnyttja den i komparativa studier. Besöket ska också hjälpa till att vidga samarbetet och utbytet mellan JIBS och Sun Yat-sen.

2009-03-06