Forskare från Internationella Handelshögskolan inledde Nordic Urban Forum

Ek.Dr. Lars Pettersson,  professor Börje Johansson och Johan Klaesson, docent i nationalekonomi, medverkade i tisdags på Nordic Urban Forum på Elmia i Jönköping.

Nordic Urban Forum är en konferens som vänder sig till dem som arbetar med stadsmiljöer och samhällsbyggande. Samverkan sker bland annat med Internationella Handelshögskolans Centrumfunktion. Årets tema var "Den Goda Staden, urban management i praktiken."

Internationella Handelshögskolans forskare inledde tisdagens seminarium med tre föredrag om hur regionförstoring och skillnader i orters och städers storlek har betydelse för tillväxt och utveckling. Moderatorer för seminariet var Janne Sandahl, Centrumfunktion och Charlotta Mellander, föreståndare Prosperity Institute of Scandinavia.

2009-03-20