Högskolan i Jönköping får civilekonomexamensrättigheter

Högskoleverket föreslår regeringen att Högskolan i Jönköping får rätt att utfärda civilekonomexamen från och med första juni i år.

Regeringen väntas följa Högskoleverkets rekommendation, vilket innebär att Internationella Handelshögskolan blir en av 9 utbildare av ekonomer som kan ge civilekonomexamen.

Professor Niclas Adler, VD på Internationella Handelshögskolan, säger "Det känns bra att våra ambitioner att utveckla en civilekonomutbildning som möter arbetsmarknadens krav och dessutom erbjuder en unik internationell erfarenhet är uppskattat av ackrediteringsgrupp, HSV och regering"

Internationella Handleshögskolan erbjuder den enda civilekonomexamen som integrerar upp till ett års utlandsstudier.

Läs mer på Högskoleverkets hemsida

2009-03-26