Internationella Handelshögskolan bland fyra som föreslås få entreprenörsutbildningar

Fyra utbildningar i Sverige har potential att skapa spetsutbildningar i entreprenörskap av högsta internationella klass, anser Högskoleverket. Internationella Handelshögskolan, i samarbete med Växjö universitet och Högskolan i Kalmar. är en av dem.

Regeringen har bjudit in universitet och högskolor som är intresserade att delta i en satsning på spetsutbildningar inom entreprenörskap. Regeringen satsar drygt 15 miljoner kronor 2009 och 2010 för denna utbildningssatsning. Högskoleverket fick uppdraget att gå igenom ansökningarna och komma med en rekommendation till regeringen. Av de ansökningar som kom in har Högskoleverket med stöd av en internationell expertpanel valt ut fyra utbildningar som de anser har möjlighet att skapa utbildningar i världsklass. De är rangordnade enligt följande:

- Gothenburg Schools of Entrepreneurship, Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet.
- Master´s Programme in Entrepreneurship, Lunds universitet.
-International Master´s Programme in Entrepreneurship and Innovation, Högskolan i Jönköping, Växjö universitet och Högskolan i Kalmar.
-Business Innovation and Technology-based Entrepreneurship, Kungliga Tekniska högskolan.

Förslaget från Högskolan i Jönköping bygger framför allt på en utveckling av det tvååriga masterprogrammet Innovation and Business Creation.

Läs hela beslutet på www.hsv.se .

2009-05-08