Docent från Internationella Handelshögskolan inleder Europeiska SME-veckan

Leona Achtenhagen, docent i företagsekonomi på Internationella Handelshögskolan, var en av de experter som bjudits in att delta i den talkshow som inledde den första Europeiska SME-veckan i Bryssel.

I en paneldiskussion pratade experter från TV och media om hur frågor som rör företagande visas i TV och hur mediet kan användas för att främja entreprenörskap.

Europeiska SME-veckan*, som äger rum från 6 till 14 maj 2009, är en kampanj för att främja entreprenörskap i hela Europa och informera företagare om det stöd som finns för dem på europeisk, nationell och lokal nivå. Den europeiska SME-veckan samordnas av Europeiska kommissionens generaldirektorat för näringsliv och industri, men de flesta av de evenemang och aktiviteter som äger rum under veckan anordnas av branschorganisationer samt regionala och lokala myndigheter i de deltagande länderna. SME-veckan är en av åtgärderna för att genomföra "The Small Business Act", den första heltäckande politiska ramen när det gäller små och medelstora företag inom EU.

Läs mer om evenemanget här.

*SME = Små och medelstora företag

2009-05-12