Bästa avhandling i skatterätt

Juris dr Pernilla Rendahl, Rättsvetenskap, har belönats med the European Academic Tax Thesis Award 2009 (EATTA 2009) för sin avhandling, publicerad i höstas (2008).

Avhandlingens titel är Cross-Border Consumption Taxation of Digital Supplies - A Comparative Study of Double Taxation and Unintentional Non-Taxation in B2C E-Commerce.

Det offentliga tillkännagivandet kommer att ske vid den officiella middagen vid EATLP (European Association of Tax Law Professors)-kongressen i Santiago de Compostela fredagen den 5 juni 2009.

Pernilla Rendahl inbjuds också att presentera sin avhandling i Bryssel på EU:s bekostnad.

2009-05-25