Prestigefyllt pris till doktor Lucia Naldi

Lucia Naldi, ekonomie doktor på Internationella Handelshögskolan i Jönköping, har tilldelats "NFIB Dissertation Award in Entrepreneurship and Independent Business 2009".

Priset har tilldelats Lucia Naldi för hennes doktorsavhandling “Tillväxt genom internationalisering: ett kunskapsperspektiv på små och medelstora företag".

NFIB Award inrättades av tidningen Entrepreneurship: Theory & Practice, och sponsras nu av National Federation of Independent Business Foundation. Dess syfte är att uppmärksamma och belöna enastående forskning inom entreprenörskap och företagsamhet.

Under de senaste tio åren har doktorander från Internationella Handelshögskolan i Jönköping vunnit priset tre gånger.

2009-06-30