Nytt program för gästprofessorer på CeFEO

Under de närmaste tre åren kommer flera framstående forskare att besöka CeFEO och Internationella Handelshögskolan. Först ut är doktor Pramodita Sharma.

Tack vare en donation från Henry och Sylvia Tofts stiftelse kan nu CeFEOs program "Toft Visiting Professorship" ta sin början. Detta program kommer att pågå under de kommande tre åren och består i att flera framstående forskare besöker Internationella Handelshögskolan och CeFEO som "Toft Visiting Professors".

Den första familjeföretagsforskaren som kommer att besöka oss är Pramodita Sharma. Hon fick sin doktorsexamen år 1997 vid universitetet i Calgary, Kanada med en avhandling om arvsrätt inom familjeföretag. Från 2005 var hon professor i Business vid Wilfrid Laurier University och sedan 2008 är hon professor vid Managementinstitutionen vid John Molson School of Business, Concordia University.

Pramodita besöker Internationella Handelshögskolan och CeFEO under två perioder i höst och kommer att hålla flera seminarier samt vara en resurs för familjeföretagsforskare vid IHH och CeFEO.

CeFEO är ett internationellt ledande forskningscenter för familjeföretags- och ägandefrågor, och för närvarande det största i Europa. Det grundades 2005 och har vuxit till ett genuint tvärvetenskaplig och internationellt center med mer än 25 äldre och yngre forskare. CeFEO är verksamma inom forskning, utbildning och verksamhet riktad till yrkesverksamma. Besök www.cefeo.se för mer information.

2009-08-11