Internationella Handelshögskolan skriver MOU med Sun Yat-Sen University

Internationella Handelshögskolan har undertecknat en rad avtal med Lingnan College, som är en del av Sun Yat-Sen University i Guangzhou i Kina.

Samarbetet kommer att omfatta både utbildningsprogram för dubbla examina, student-och personalutbyte, där kinesiska studenter bland annat bjuds in till Internationella Handelshögskolans sommarprogram, och gemensamma skräddarsydda utbildningar för olika målgrupper i Kina. Samarbetet med Sun Yat-Sen universitetet, tillsammans med det samarbete Internationella Handelshögskolan redan har med Tsinghua University i Beijing, bygger en stark närvaro för Internationella Handelshögskolan i Kina.

Lingnan College rankas som den tredje handelshögskolan i Kina och den fjärde när det gäller löneutveckling för MBA-studenter, enligt Forbes rankning 2006. Lignans ekonomiska forskningskapacitet rankas som nummer tre och Sun Yat-Sen University rankas som nummer åtta i nationella rankningar.

“Vårt samarbete med Sun Yat-Sen universitetet, som är ett av Kinas främsta universitet, är ett viktigt steg för att stärka vår närvaro i Kina och även en naturlig förlängning av vår internationella verksamhet." säger Professor Niclas Adler, VD för Internationella Handelshögskolan.

(Ett MOU är ett dokument som ger ramar för ett kommande samarbete utan att i detalj reglera villkoren för samarbetet.)

2009-08-17