Prestigefyllt pris för avhandling

Den 10 augusti mottog Ekonomie Doktor Lucia Naldi "NFIB Dissertation Award 2009" i Chicago.

" NFIB Dissertation Award in Entrepreneurship and Independent Business " delas årligen ut av National Federation of Independent Business (NFIB) som är den ledande amerikanska organisationen för småföretagande. Lucia Naldi mottog priset för sin doktorsavhandling “Tillväxt genom internationalisering: ett kunskapsperspektiv på små och medelstora företag".

NFIB Award inrättades av tidningen Entrepreneurship: Theory & Practice, och sponsras nu av National Federation of Independent Business Foundation. Dess syfte är att uppmärksamma och belöna enastående forskning inom entreprenörskap och företagsamhet.

2008 vanns priset av Alexander McKelvie, som också tog sin doktorsexamen vid Internationella Handelshögskolan, och hans handledare, Professor Johan Wiklund, mottog samma pris för sin doktorsavhandling 1999. Under de senaste tio åren har alltså priset vunnits av forskare från Internationella Handelshögskolan tre gånger.

2009-08-21