Internationell konferens om medias rapportering från Mellanöstern

Hur mediediskursen formas av politiska och ekonomiska intressen inom religion, ideologi och kontroll i Mellanöstern är ämnet för Hamrinkonferensen om internationell mediebevakning av Mellanöstern, den 2-3 oktober vid Högskolan i Jönköping.

En grupp mycket framstående mediechefer, tidningsredaktörer och medieforskare samlas för att diskutera hur konflikter skildras, hur regionens folk ser på sig själva och hur resten av världen ser dem. Bland talarna finns till exempel:
Jon Williams, World Editor for Newsgathering vid BBC
Tony Burman, Managing Director vid Al Jazeera English
Prof. Greg Philo från the Glasgow Media Group vid University of Glasgow
Prof. John Maxwell Hamilton, Louisiana State University

Konferensen kommer också innehålla en debatt om hur Mellanöstern skildras i svenska medier, med företrädare från SVT, Dagens Nyheter, Svenska kyrkan, Judiska församlingen och Sveriges muslimska råd. Bland annat deltar:
Lars Boström, Dagens Nyheter
Lisa Abramowicz, Judiska Församlingen
Abdirizak Webiri, Sveriges Muslimska råd

Konferensen är öppen för press, yrkesarbetande inom media och allmänheten.

För mer information kontakta:
Leon Barkho, universitetslektor i media och kommunikation
Internationella Handelshögskolan i Jönköping
Media Management and Transformation Centre (MMTC)
Högskolan i Jönköping
E-post: leon.barkho@ihh.hj.se
Tel: 036 - 10 10 00
http://www.ihh.hj.se/mmt/

Deltagande i konferensen är gratis men om du vill delta i måltider måste du anmäla dig. För att få en anmälningsblankett kontakta Barbara Eklöf: barbara.eklof@ihh.hj.se

2009-09-16