Personligt nätverkande i familjeföretag

Onsdagen den 16 september anordnade CeFEO, Gärde Wesslau Advokatbyrå och Henry och Sylvia Tofts Stiftelse ett lunchseminarium med professor Bengt Johannisson på Science Park i Jönköping.

CeFEO (Centre for Family Enterprise and Ownership) är ett forsknings- och utbildningscenter vid Internationella Handelshögskolan som ägnar sig åt forskning om familjeföretagande och ägande.

Bengt Johannisson var med och etablerade entreprenörs- och småföretagsforskningen i Sverige och erhöll 2008 det prestigefyllda FSF-NUTEK Award för sin forskning inom detta område.

På seminariet talade Bengt Johannisson om personligt nätverkande i familjeföretag. Hans forskning visar att familjeföretagare har större tilltro till ett handslag än till ett kontrakt, och att de helst undviker beroende av banker men accepterar beroende i personliga relationer. Familjeföretagare vill ingå i ett nätverk som bygger på känslor och gemensamma värderingar snarare än på beräkning. De tycker om att göra affärer med varandra eftersom de också tycker om de människor som de gör affärer med.

Professor Johannisson sammanfattade med att säga att för att vara familjeföretagare behöver man vara interaktiv — inte bara aktiv (och inte heller bara proaktiv), och att det personliga nätverket är entreprenörens viktigaste resurs.

Läs mer och se bilder från seminariet på JIBS-bloggen
Läs mer om CeFEO

2009-09-21