Varifrån kommer våra internationella studenter?

Hösten 2009 anlände 543 internationella studenter från 56 länder till Internationella Handelshögskolan, enligt statistiska mätningar från september 2009. Flest är studenterna från europeiska länder, därefter kommer studenterna från asiatiska länder.

2009 kom 546 internationella studenter till Internationella Handelshögskolan. Av dessa är 416 utbytesstudenter och 127 free movers.

De flesta av våra internationella studenter, 258 stycken eller 47,5 procent, är européer. De två europeiska länder med flest studenter på Internationella Handelshögskolan är Frankrike med 54 studenter och Tyskland med 42 studenter.

Internationella Handelshögskolan lockar även studenter från andra världsdelar. De länder med störst studentgrupper är Kanada och Kina med 39 studenter vardera, USA med 31 studenter, Mexiko med 25 studenter och Singapore med 15 studenter.

Internationella Handelshögskolan är den skola på Högskolan i Jönköping som har flest internationella studenter. Total har Högskolan 939 nya internationella studenter i år.

Statistiken är baserad på information från fackhögskolorna, september 2009. Obs! Alla internationella studenter på campus syns inte i denna statistik. Internationella studenter som läser ett flerårigt utbildningsprogram får efter ett år i Sverige ett svenskt personnummer och räknas då inte längre som internationella studenter i statistiken. Uppskattningsvis har högskolan cirka 300 internationella studenter med svenskt personnummer.

2009-10-05