SwedenInTouch — nytt nätverk för internationella studenter

Svenska Institutet lanserar i samarbete med flera universitet och högskolor en ny mötesplats på nätet för internationella studenter med anknytning till Sverige.

Internationella Handelshögskolan i Jönköping är ett av de lärosäten som tillsammans med Svenska Institutet arbetat fram nätverket, som gör det möjligt att behålla och utveckla kontakten med Sverige även efter att man återvänt till sitt hemland.

Redan innan den officiella lanseringen hade SwedenInTouch 5600 medlemmar, framför allt utländska studenter och forskare som befinner sig i Sverige eller som tidigare varit i Sverige, men också studenter som läser svenska vid något av 200 universitet utanför Sverige. Medlemmarna kommer från över 100 länder. De länder som har flest medlemmar är Sverige, Indien, Pakistan, Turkiet, Ukraina, USA, Iran, Tyskland, Bangladesh och Storbriannien.

SwedenInTouch är en användargenererad sajt med microbloggar, diskussionsforum, bulletin boards med mera. Medlemmarna delar med sig av tips om hur man letar boende, erfarenheter av att leva i Sverige, hänvisningar till viktig information och mycket mer. De lärosäten som arbetar aktivt med SwedenInTouch har också egna nätverk på sajten. Där finns särskilda forum och bloggar, bilder och annan info från just den organisationen.

Det är Svenska Institutets förhoppning att nätverket ska bidra till ökad kunskap om att studera i Sverige och att internationella alumner ska kunna använda det för ett långsiktigt nätverkande.

2009-10-06