Internationella Handelshögskolan besöker Kina

En delegation bestående av representanter från Internationella Handelshögskolan och Högskolan i Jönköping besökte i oktober några av Kinas mest framstående universitet.

Besöken syftade till att undersöka olika möjligheter att driva gemensamma projekt inom forskning, rekrytering, personal och studentutbyte, såväl som  kortare utbildningsprogram. Delegationen deltog i konstruktiva samtal med representanter från följande universitet:

* Tsinghua University (Beijing)
* Shanghai Jiao Tong University (Shanghai)
* Sun Yat-Sen University (Guangzhou)
* Tongji University, School of Economics and Management (Shanghai)
* Shanghai University (Shanghai)

Skolornas företrädare har identifierat områden av ömsesidigt intresse, särskilt inom områdena entreprenörskap och media management, som utgör de främsta forskningsområdena på Internationella Handelshögskolan. Utöver att stärka banden med topprankade kinesiska universitet, hade delegationen också möten med statliga organ såsom China Education Association for International Exchange, Guangzhou Service Center for Scholarly Exchange med flera.

Länkar:
Antai College of Economics & Management, Shanghai Jiao Tong University http://www.asom.sjtu.edu.cn/BC/read.jsp?OID=2-986012&no=17&nodecode=jdxw&imageindex=&bar=???? (Kinesiska)

Sun Yat-Sen University http://eao.sysu.edu.cn/ ( http://eao.sysu.edu.cn/home2/detial.asp?id=880 ) (Kinesiska)

Lingnan College, Sun Yat-Sen University http://www.lingnan.net/english/show.asp?id=13411 (Engelska)

2009-11-03