Affärsjuristutbildningen uppmärksammad

Webbsajten Infotorg Juridik skrev i förra veckan två artiklar om Affärsjuristprogrammen som ges på Internationella Handelshögskolan och Linköpings Universitet.

De senaste veckorna har advokatbyråer, banker och revisionsbyråer i storstäderna uppvaktats av affärsjuriststudenter från Jönköping, som erbjudit personliga besök med frukostmöten för att berätta om sin utbildning. Cigdem Günes, ordförande i programrådet för Affärsjuristprogrammet i Jönköping, tycker sig redan märka en attitydförändring hos arbetsgivarna. I platsannonserna ser man numera "skattekonsult", "affärsjurist" och liknande, berättar hon för Infotorg Juridik.

Juristbranschen är konservativ, och på vissa arbetsplater är det fortfarande svårare att få anställning som affärsjurist. Affärsjuridiska programmet har funnits i 15 år och är en ständigt populär utbildning. Det är inte heller mycket som skiljer från den traditionella jur.kand-utbildningen.

Utvärderare av svenska juristutbildningar har tidigare pekat på att det finns ett behov av personer med kvalificerade juridiska kunskaper i kombination med andra ämnen som ekonomi. Av den senaste utvärderingen framgår också att många som söker till den traditionella juristutbildningen gör detta trots att de egentligen vill bli affärsjurister. Bara ungefär en tredjedel av dem som tar examen vid de juridiska fakulteterna kan komma i fråga för arbete inom det offentliga rättsväsendet, men det är ändå den typen av yrkesverksamhet som präglar utbildningarna.

I en utvärdering av de olika juristutbildningarna som genomfördes av en så kallad bedömargrupp för Högskoleverkets räkning för två år sedan lanserades tanken på en ny affärsjuridisk yrkesexamen. "En sådan utbildning skulle kunna ges en stark internationell profil och innehålla en kombination av juridik och ekonomi med inriktning på arbete i näringslivet. En yrkesexamen i juridik med ett sådant innehåll skulle kunna bidra till att tillgodose ett angeläget kompetensbehov i arbetslivet" skrev gruppen.

Ulrika Rosander som är utbildningsledare för det affärsjuridiska programmet på Internationella Handelshögskolan i Jönköping tycker att tanken på en ny yrkesutbildning är intressant.

— Det finns för många formella hinder på arbetsmarknaden för oss. Visst har vi studenter som blir föredragande på länsrätten och kammarrätten till exempel men på kronofogdemyndigheten kräver de jur.kand, säger hon till Infotorg Juridik.

Läs mer:
http://www.infotorgjuridik.se/premium/mittijuridiken/article139189.ece
http://www.infotorgjuridik.se/premium/mittijuridiken/article139188.ece

2009-11-12