Doktorsavhandling publiceras av IBFD

Pernilla Rendahl, universitetslektor i juridik vid Internationella Handelshögskolan, har fått ett hedersomnämnande för sin avhandling från International Fiscal Association, och den kommer också att ges ut som bok av IBFD.

Hedersomnämnandet gavs av IFA under deras öppningsceremoni när Carrol B. Mitchell Award delades ut i Vancouver i augusti 2009. Pernillas avhandling "Cross-Border Consumption Taxation of Digital Supplies" kommer att publiceras i bokform av IBFD, världens största förlag inom internationell beskattning, som en volym i deras serie med doktorsavhandlingar. Pernilla har också intervjuats för IBFDs interna nyhetsbrev.

— Ett av målen som jag hade när jag skrev min avhandling var att försöka få den publicerad i bokform. För mig kändes arbetet inte helt färdigt innan det målet var nått. En internationell publicering i IBFD Doctoral Series var mer än jag kunde hoppas på, så jag är väldigt glad, säger Pernilla i intervjun.

Pernillas avhandling har också tilldelats European Academic Tax Thesis Award av European Association of Tax Law Professors och Europeiska kommissionen.

2009-11-12