Hästentreprenörskapsdag i Vaggeryd

Den 19 november arrangerades en temadag på Fenix Kunskapscentrum i Vaggeryd om hästentreprenörskap, dess förutsättningar, lönsamhet och förnyelse. Programmet innehöll många intressanta föreläsningar och en mässa.

Dagen arrangerades av Vaggeryds Kommun i samarbete med bland annat Internationella Handelshögskolan. Flera av handelshögskolans forskare deltog; professor Helén Anderson, dr Maya Hoveskog och dr. Anna Larsson gav några internationella exempel på hästentreprenörskap och doktorand Magdalena Markowska föreläste om värdeskapande i landsbygdens företagande.

2009-11-19