CeFEO-rapport uppmärksammad i SvD

Internationella Handelshögskolans centrum för familjeföretagsforskning har skrivit en rapport om generationsskiften i familjeföretag.

I en artikel om att planera för generationsskiften i familjeföretag uppmärksammar Svenska Dagbladet en rapport som tagits fram av CeFEO (Centre for Family Enterprise and Ownership) vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Rapporten, "Ägarskifte i familjeföretag och slopade skatter", är skriven av ek.dr. Marcela Ramírez-Pasillas på uppdrag av Svenskt Näringsliv.

Rapporten visar att de studerade familjerna hade påbörjat processer till ägarskifte men avskaffandet av arvs-, gåvo- och förmögenhetsskatterna blev den tändande gnistan för att påbörja ägarskiften. När skatterna avskaffades ökade manöverutrymmet och företagarna fick mer tid och energi över för att diskutera och reflektera över olika handlingsalternativ och ägarskifteslösningar, enligt Marcela Ramirez-Pasillas.

Läs artikeln här

Mer om CeFEO

2009-11-23