Svenskt Näringsliv stödjer Next Step

På sin webbplats skriver Svenskt Näringsliv om Internationella Handelshögskolans arbetsmarknadsdag Next Step.

Next Step är en av de största arbetsmarknadsdagarna bland universitet och högskolor i Sverige. Den arrangeras helt och hållet av studenter och i mars är det dags för 2010 års upplaga. Arrangörerna siktar på att göra mässan ännu större än tidigare år, med både fler företag med lokal anknytning och fler företag som kan vara intressanta för internationella studenter.

Svenskt Näringsliv har nu fått upp intresset för evenemanget, eftersom det knyter samman skola och näringsliv. I en artikel på sin webbplats förklarar de sig gärna vilja hjälpa till att informera om arbetsmarknadsdagen, och har även intervjuat projektledare Ronnie Cau.

Läs artikeln här.

2009-12-02