Spikning av doktorsavhandling

Den 15 december spikade Ann Britt Karlsson upp sin doktorsavhandling på Internationella Handelshögskolans vägg.

Avhandlingens titel är Institutionalisering av ansvar i kommunal revision. Ann Britt försvarar sin avhandling den 29 december klockan 13 i sal B2044. Disputationen sker på svenska.

2009-12-16