Pris för bästa lärare

JSA, Internationella Handelshögskolans studentförening, har delat ut sitt årliga pedagogiska pris till Charlotta Mellander.

I november varje år får alla handelshögskolans studenter nominera sina favoritlärare, och därefter sker en omröstning. Priset har delats ut sedan 1994.

I år gick priset till ekonomie doktor Charlotta Mellander , med följande motivering: En lärare som är tuff men rättvis, och som har en klar uppfattning om hur saker och ting ska vara. Med enkla och begripliga exempel hittar hon alltid ett sätt att få varje student att förstå. Hon visar stort intresse för sina studenter, hennes dörr är alltid öppen och hon delar mer än gärna med sig av sina personliga kontakter.

(Foto: Patrik Svedberg )

2009-12-17