Tre kvinnor nya professorer vid Internationella Handelshögskolan

Internationella Handelshögskolan i Jönköping har nyligen utnämnt två kvinnor till professorer i företagsekonomi med särskild inriktning mot entreprenörskap och affärsutveckling: Leona Achtenhagen och Ethel Brundin. Dessutom har Vivian Vimarlund anställts som professor i informatik med inriktning mot hälsoinformatik.

Det innebär att Internationella Handelshögskolan nu har sammanlagt sju professorer som är kvinnor. Inom ämnet Företagsekonomi är sex av sammanlagt femton professorer kvinnor.

Leona Achtenhagen och Ethel Brundin arbetar båda på sektionen för entreprenörskap, marknadsföring och management (EMM — Entrepreneurship, Marketing and Management). De kompetensförklarades, efter extern sakkunnigprövning, i forskarkollegiet vid Internationella Handelshögskolan och utnämndes därefter till professorer av VD.

Vivian Vimarlund är för närvarande professor i informatik vid Linköpings universitet och börjar sin anställning på Internationella Handelshögskolan i januari. Hon har många års erfarenhet av informationssystem inom hälso- och sjukvård och har till exempel koordinerat ett nationellt forskarnätverk inom området e-hälsa. På Internationella Handelshögskolan kommer hon bland annat att arbeta med hur informationssystem kan förbättra sjukvårdsprocesser och hur kommunikationen mellan patienter och olika vårdinstanser kan förenklas. Hon kommer också att undervisa på mastersnivå samt vara delaktig i forskningsprojektet Bridging the Gaps som drivs med flera forskare från olika fält tillsammans med landstinget i Jönköpings län.

Leona Achtenhagen är biträdande chef för forskningscentret MMTC (Media Management and Transformation Centre) och forskar bland annat om strategiska processer inom växande företag, analyser av nyhetsrapportering och utvecklingen av öppen källkod. Hon fick sin doktorsexamen från University of St Gallen i Schweiz och har tidigare arbetat vid Warwick Business School i Storbritannien och universitetet i Bamberg, Tyskland.

Ethel Brundin är forskningsansvarig vid sektionen EMM och tillhör även forskningscentret CeFEO (Centre for Family Enterprise and Ownership). Hennes forskningsintresse ligger främst inom strategiskt ledarskap och entreprenörskap och hon forskar för närvande om familjeföretag och känslomässigt ägande samt "family capital´s" betydelse för transgenerellt entreprenörskap. Ethel har ett särskilt intresse för utvecklingen av entreprenörskap i Sydafrika och är sedan 2008 Visiting Professor vid University of the Western Cape. Sedan 2004 har hon varit projektledare för gemensamma forskningsprojekt kopplat till Black Empowerment. Ethel disputerade vid Internationella Handelshögskolan 2002.

2009-12-21