CeFEO anordnar konferens om överlåtelse av äganderätt

Den internationella konferensen Transfer of Ownership in Private Business — European Experiences kommer att hållas i Stockholm den 25 till 26 mars 2010.

Konferensen arrangeras av Centre for Family Enterprise and Ownership (CeFEO) vid Internationella Handelshögskolan, tillsammans med Svenskt Näringsliv, PricewaterhouseCoopers och Gärde Wesslau Advokatbyrå.

Syftet med konferensen är att presentera aktuell kunskap och forskning i samband med ägarbyten och fallstudier av genomförda överföringar. Konferensen kommer också att ta upp och utvärdera effekterna av olika åtgärder som genomförts under senare år för att underlätta företagsöverlåtelser. Målgruppen omfattar ett brett spektrum av aktörer. Konferensen är avsedd att underlätta dialog och kunskapsöverföring mellan forskare, företagare, politiker, experter och rådgivare.

Läs mer på www.ownershiptransfer2010.org

2010-01-04