Ny doktor i statsvetenskap

Ann Britt Karlsson försvarade framgångsrikt sin doktorsavhandling den 29 december.

Avhandlingens titel är Institutionanlisering av ansvar i kommunal revision . Den analyserar politiskt ansvar i pågående organisering av verksamheten och erfarenhetsbaserade lärandeprocesser.

I resultaten visar sig bland annat att de förtroendevalda revisorer som tillvaratar information från medborgarna för sina ställningstaganden medverkat för insyn i ett tidigare osynligt ansvar. Medborgarnas erfarenheter är generellt en outnyttjad kunskapsresurs. Studiens resultat visar också på utmaningar som kommunala revisorer och yrkesrevisorer har att hantera för att få tillgång till den kunskapsbredd som revision i kommuners och regioners samtida verksamheter kräver.

Fakultetsopponent var Docent Jörgen Johansson, Halmstad universitet. Medlemmar i betygsnämnden var Professor Runo Axelsson, Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, Göteborg, Professor Folke Johansson, Göteborgs universitet och Professor Rolf Lundin, JIBS. Ordförande var Professor Benny Hjern, JIBS.

2010-01-04