European Academic Tax Thesis Award till Internationella Handelshögskolan

Juris doktor Pernilla Rendahl har tilldelats the European Academic Tax Thesis Award. Cristina Trenta, doktorand, vann utmärkelsen förra året.

European Academic Tax Thesis Award är ett gemensamt initiativ av Europeiska kommissionen (generaldirektoratet för skatter och tullar) och European Association of Tax Law Professors. Det lanserades i december 2006 och delas ut årligen.

Priset består av en inbjudan av Europeiska kommissionen i Bryssel, där forskaren presenterar sin avhandling för berörda EU-tjänstemän.

Utmärkelsen ges till akademiska verk inom jämförande, europeisk och/eller internationell skatterätt. En jury väljer ut upp till tre avhandlingar som har försvarats inom respektive kalenderår.

År 2009 vann Pernilla Rendahl priset för sin avhandling “Cross-border konsumtion Taxation of Digital Supplies" Kollegor från universiteten i Sorbonne och Neapel fick priset samma år.

År 2008 var en av de tre vinnarna Cristina Trenta, som skrivit avhandlingen "VAT and Communication Services in the European Tax System and in the Italian and Swedish Experience" vid universitetet i Bologna, och som nu arbetar på sin andra doktorsavhandling vid Internationella Handelshögskolan.

2010-02-01