Medel till forskning kring barn med funktionshinder

Forskningsmiljön CHILD har tilldelats medel för projektet ICF-CY som är WHO:s nya hälsoklassifikations-system. Läs pressmeddelande


2010-02-02