Studententreprenörer 2009

Under 2009 startade studenter vid Internationella Handelshögskolan 39 nya företag.

Med hjälp av Business Lab på Science Park Jönköping startade studenter vid Högskolan i Jönköping 83 nya företag under 2009. Det är en ökning med 66 procent från de 50 företag som startades 2008.

Av de 83 företagen startades 39 av studenter vid Internationella Handelshögskolan och 36 av studenter vid Tekniska Högskolan. 11 av företagen startades av internationella studenter.

2010-02-02