Ny finansiering till MMT Centre

Media Management and Transformation Centre har fått medel för två nya professurer, ett forskningsprogram och en ny studie.

En gåva från Hamrinstiftelsen har gjort det möjligt för MMTC att inrätta en Hamrin International Professor i strategisk management och ledarskap med fokus på medieföretag, och en gästprofessur för ledande forskare inom området. Hamrinprofessuren kommer att vara en tillsvidareanställning på heltid och bland annat bestå av undervisning och handledning för dokorander. Gästprofessuren är avsedd för att bjuda in framstående akademiker eller yrkesverksamma i näringslivet till Internationella Handelshögskolan i perioder på mellan 3 och 6 månader.

Centret har också fått stöd från ett av Hamrinstiftelsens stipendium för ett 5-årigt program för att undersöka hur processerna för att samla in material och produktion påverkar hur publiken tar emot och tolkar innehållet i media. Det kommer att länka samman journalister, programföretag, redaktörer och mediachefer med forskare och allmänheten samt undersöka hur media påverkar det dagliga livet och hur journalistik kan förbättras.

Utöver detta har MMTC fått ett bidrag från KK-Stiftelsen för att undersöka hur svenska förlag påverkas av ny medieteknik. Bidraget ska användas för att etablera ett forskningssamarbete mellan industrin och den akademiska världen som kommer att ligga till grund för ett långsiktigt forskningsprojekt och möjliggöra effektiv kunskapsöverföring mellan de två sektorerna.

2010-02-09