Nytt nordiskt nätverk för studier av bolagsstyrning

Forskare från de nordiska länderna lanserar nu ett nätverk för att studera bolagsstyrning i nordiska företag: The Nordic Corporate Governance Network (NCGN). Per-Olof Bjuggren från Internationella Handelshögskolan är en av initiativtagarna.

Nordiska företag är kända för vissa särdrag när det gäller bolagsstyrning, till exempel koncentrerat ägande, tudelad bolagsledning, arbetstagarrepresentanter, låga till måttliga incitamentslöner för chefer och finansiell öppenhet.

“Vi måste ständigt bedöma styrkorna och svagheterna i våra modeller för bolagsstyrning", säger nätverkets första ordförande, professor Tom Berglund. “Dessutom finns det skillnader som vi kan lära av. Till exempel har de flesta företag i Finland inga arbetstagarrepresentanter i sina styrelser. En noggrann jämförelse av vad skillnaderna ger för resultat kan bidra till en effektivisering av nordisk bolagsstyrning."

“Resten av världen kan lära av den norska könskvoteringen, enligt vilken minst 40% av styrelseledamöterna i börsnoterade företag skall vara av det ena könet “, säger professor Trond Randøy, styrelseledamot från universitetet i Agder, Norge. “Vi måste bedöma om en jämn kvot verkligen är en bra idé och överväga frågan om styrelsens mångfald i allmänhet. Är mångfald i styrelser till fördel eller nackdel för konkurrenskraften i nordiska företag? “

“I Sverige är vi uppmärksamma på effektiviteten i våra investeringar. Röstdifferentierade aktier (A-och B-aktier) kan leda till överinvesteringar i etablerade företag “, säger professor Per-Olof Bjuggren, Internationella Handelshögskolan i Jönköping, Sverige. “Men vi ser också att nya entreprenörsföretag som Google och Facebook har två aktieslag, så måste vi samtidigt vara medvetna om de potentiella fördelarna."

“Stiftelser spelar en stark roll som bolagsägare i både Danmark och Sverige, till exempel AP Møller och Novostiftelserna och Wallenbergstiftelserna, säger Steen Thomsen, Copenhagen Business School, verkställande direktör för NCGN. “De verkar klara sig ganska bra, och att förstå den här unika modellen för bolagsstyrning är mycket intressant för omvärlden."

Nätverket består av ledande bolagsstyrningsforskare från de nordiska länderna och är öppet för forskare och andra med intresse för bolagsstyrning. Planerad verksamhet är bland annat att anordna workshops för nordiska forskare, främja samarbete mellan nordiska forskare och göra forskningsresultat mer synliga i de övriga nordiska länderna, liksom i resten av världen. “Vi hoppas kunna bidra till en djupare internationell förståelse för den nordiska bolagsstyrningsmodellen", säger ordförande professor Tom Berglund.

Styrelsen består av:
Professor Tom Berglund, Helsinki School of Economics, Chairman - berglund@shh.fi
Professor Steen Thomsen, Copenhagen Business School — st.int@cbs.dk
Professor Trond Randøy, University of Agder - trond.randoy@uia.no
Professor Per-Olof Bjuggren, Jönköping International Business School - Per-Olof.Bjuggren@ihh.hj.se

Styrelsemedlemmarna tar gärna emot frågor om nätverket via e-post.

Intresseanmälningar till nätverket kan skickas till: ccg.int@cbs.dk .

2010-02-17