Anna-Andreas Johansson, typisk student

Den typiska studenten på Internationella Handelshögskolan heter Anna eller Andreas i förnamn, Johansson i efternamn och läser till affärsjurist eller civilekonom.

Informationen baseras på statistik framtagen av Jan Johansson , studerandeenheten, Högskoleservice.

2010-02-26