Sveriges ekonomistudenter möts i Jönköping

Den 5-6 mars samlas representanter från Sveriges nio främsta ekonomihögskolor och universitet på Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

Representanter bestående av ordförande och utbildningsansvarig från universitetens studentstyrelser sammanträder i ett nätverk som går under namnet U9. Det är ett forum där de främsta ekonomistudenterna från Handelshögskolan i Stockholm, Handelshögskolan i Göteborg, Internationella Handelshögskolan i Jönköping samt universiteten i Uppsala, Linköping, Lund, Umeå, Växjö och Stockholm träffas för att utbyta kunskap och information.

Sveriges framtida ledare och blivande styrelseordförande möts för att diskutera framtiden för ekonomistudenterna i Sverige och i världen.

2010-03-05