Magisteruppsats publicerad

Martin Carlsson, tidigare student på Internationella Handelshögskolan, har fått sin magisteruppsats i nationalekonomi publicerad i en antologi av Icfai Books.

Martin Carlsson läste programmet International Economics and Policy vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping och utexaminerades 2006 från magisterprogrammet Internationell Ekonomi & Politik. Idag arbetar han som Relationship Manager på Nordea i Stockholm, och nyligen blev hans magisteruppsats "Performance Differences Across Markets - A Study of Mutual Funds" publicerad i en bok utgiven av det indiska förlaget Icfai Books.

I sin uppsats undersöker Martin Carlsson utförandet av ett urval av tio svenskbaserade internationellt diversifierade fonder, förvaltade av en av Nordens största affärsbanker.

Syftet med boken "Mutual Funds Industry: Issues and Experiences", redigerad av Tamal Datta Chaudhuri och Jayanta Kumar Seal, är enligt förlaget utbildning av investerare. “... i syfte att öka fondens penetration, är utbildning av investerare en förutsättning. (...) Det är vår förhoppning att denna bok kommer att göra läsaren grundligt förtrogen med denna bransch."

Boken finns att låna på Högskolebiblioteket i Jönköping.

Avhandlingen finns i databasen för Högskolan i Jönköpings publikationer (DiVA): http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-570

2010-03-22