Internationell konferens om ägarskiften

Forskningscentret CeFEO är välrepresenterat på en stor internationell konferens om ägarskiften i familjeägda/ägarledda företag.

Konferensen, där företagare, forskare och experter kommer att diskutera skatter och andra frågor som påverkar ägarskiften, äger rum i Stockholm den 25-26 mars med 130 deltagare från hela Europa. CeFEO är också en av arrangörerna för konferensen, tillsammans med Svenskt Näringsliv, PricewaterhouseCoopers och Gärde Wesslau Advokatbyrå.

Sju forskare från CeFEO (Centre for Family Enterprise and Ownership) medverkar i olika sessioner under konferensen. Introduktionen hålls av Leif Melin, professor i företagsekonomi och föreståndare för centret. Annika Hall, docent, talar på temat "The human side of business transfer" och bland moderatorerna syns bland annat professor Ethel Brundin och docent Mattias Nordqvist.

Många kända namn inom näringslivet återfinns också bland talarna. Hans-Jacob Bonnier, Bonnierkoncernen, Anna och Fredrik Spendrup, Spendrups Bryggeri samt Christina Baines och Sofie Gunolf, båda från Indiska, är några av dem som delar med sig av sina erfarenheter av ägarskiften.

Statssekreterare Jöran Hägglund från Näringsdepartementet, Grant Gordon, Director General, Institute for Family Business i Storbritannien och Philip Aminoff, President, European Family Business/GEEF, Finland kommer att diskutera skatters betydelse för ägarskiften och behovet av ytterligare åtgärder.

Läs mer om konferensen: http://www.ownershiptransfer2010.org/

2010-03-24