Forskare utreder fjärrvärmeavtalet

Daniel Hult, doktorand på Internationella Handelshögskolan, ska undersöka fjärrvärmebranschens juridiska förutsättningar.

Det reglerade fjärrvärmeavtalet Fjärrvärmelagen i Sverige trädde i kraft 1 juli 2008. Den regleringsteknik som används i fjärrvärmelagen är komplex. Fjärrvärmekunderna har delats in i konsumenter och icke-konsumenter, och samma lagstiftning gäller för båda kategorierna, men tillämpas olika strängt. Daniel Hult på Internationella Handelshögskolan i Jönköping har fått medel från forskningsfonden Fjärrsyn för att fördjupa sig i avtalet.

Fjärrsyn, som är ett samarbete mellan intresseorganisationen Svensk Fjärrvärme AB och Energimyndigheten, har som övergripande syfte att bedriva forskning till gagn för fjärrvärme som uppvärmningsform.

Daniel Hult ska under ett års tid orientera sig inom avtalsrätten och angränsande förvaltningsrätt för att kunna förklara hur fjärrvärmeavtalet förhåller sig till andra typer av avtal och den svenska avtalsrätten. Hans forskning under året har till syfte att sätta fjärrvärmeavtalet på den juridiska kartan, och utifrån det arbetet kommer han sedan att fortsätta med sin doktorsavhandling och undersöka olika sätt att reglera en marknad.

2010-03-30